Αστυδρόμος #8, Σύμπτωση

Αναρτήθηκε από . 27 Jan, 2013 στις 20:43

Όταν είδαμε τελευταία φορά τον Αστυδρόμο, χρειαζόταν ένα καλό ξεδίπλωμα για να διαβαστεί. Τέσσερα τεύχη μετά, οι σελίδες -όπως και συμμετέχοντες- έχουν πολλαπλασιαστεί, ενώ οι “εικαστικές προεκτάσεις” συνεχίζουν να εντυπωσιάζουν.

Το θέμα του τεύχους (σύμπτωση) επιλέχθηκε μέσω δημοψηφίσματος. Η πρακτική αυτή ακολουθείται από το 5ο (;) τεύχος.

Αστυδρόμος #08, Σύμπτωση

Στοιχεία έκδοσης

Αστυδρόμος #8, Σύμπτωση / Ιανουάριος 2013 / 32 σελίδες / μέγεθος ? / Τυπογραφείο / 2000 αντίτυπα.

Διανομή

Εκτεταμένη. Ενημερωθείτε από εδώ.

Ετικέτες: ,